Hướng dẫn thanh toán

1. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
Trả tiền mặt khi mua hàng trực tiếp tại kênh siêu thị.
2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRƯỚC:
Chuyển tiền, chuyển khoản, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
***. Chuyển tiền/chuyển khoản:
Áp dụng cho khách hàng ngoài khu vực hỗ trợ giao nhận miễn phí và khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này
Chủ tài khoản: TRƯƠNG QUANG NHỰT
Số tài khoản : 007.1000.779.032 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hồ Chí Minh.

Chủ tài khoản: Ngô Thị Như Mai
Số tài khoản: 007.100.277. 5927 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hồ Chí Minh.